KROM

Kategori:

Beskrivning

Kromning enligt den gamla skolan

När biltillverkarna på 50- och 60-talet förkromade sina detaljer använde de sig av noggranna slipningar och behandling med koppar. Många som förkromar idag använder sig av snabbare metoder och förbehandlar med t.ex. zink eller nickel istället för koppar. Det resulterar i sämre kvalité och det ger långt ifrån samma hållbarhet och utseende.

Dessa biltillverkare producerade många av sina utsmyckningar, t.ex. lister och emblem, genom högtryckssprutad ZA/Zn-Al (zink- och aluminiumlegering). Denna är mjuk och därför svår att förkroma om man inte är mycket noggrann i processen. Vi tillhandahåller denna kvalité.